Dịch vụ cung cấp các sản phẩm giảm hại

Cung cấp miễn phí các vật phẩm giảm hại như: Bao cao su, Bơm kim tiêm sạch, Nước cất, Gel bôi trơn, chương trình thu gom bơm kim tiêm bẩn.

Phát bao cao su
Phát kiêm tiêm