Hỗ trợ kết nối điều trị ARV, PrEP, PEP, STI, MMT

TCV và KH đến khoa tham vấn
mở sổ khám bệnh cho KH
KH lấy máu xét nghiệm
KH lấy máu xét nghiệm KĐ
KH gặp bác sĩ điều trị
Tư vấn dương tính cho KH